Wróć do O TFI

Biuro prasowe

Komentarz miesięczny Zarządzających BPH TFI - marzec 2015

10-03-2015

Zapraszamy do zapoznania się z komentarzami Zarządzających Funduszami BPH TFI. Paweł Gołębiewski podsumowuje wydarzenia na rynku obligacji, Jarosław Lis omawia sytuację na rynku akcji, a Karol Godyń - na rynku surowców.

Najważniejsze tematy poruszane przez Zarządzających to:

- Podwyższona zmienność polskich obligacji skarbowych

- Luty miesiącem wzrostów – komentarz dotyczący rynku akcji

- Przełamanie złej passy – komentarz dotyczący rynku surowców.

Wróć do listy