Wróć do O TFI

Biuro prasowe

Nowy fundusz parasolowy w ofercie BPH TFI!

02-07-2015

Obserwując zmieniające się oczekiwania inwestorów w stosunku do osiąganych stóp zwrotu, bezpieczeństwa, płynności inwestycji, struktury oraz wysokości opłat za zarządzanie BPH TFI wprowadziło do swojej oferty nowy otwarty fundusz parasolowy.

BPH Superior FIO wyróżnia się spośród innych funduszy unikalną strategią wynagradzania za usługę zarządzania. W nowym funduszu, klienci nie ponoszą żadnych opłat manipulacyjnych, a opłata za zarządzanie składa się z bardzo niskiej opłaty stałej na poziomie zaledwie 0,3% - 0,7% w skali roku (w przypadku konkurencyjnych funduszy wynosi ona nawet 4%) oraz opłaty zmiennej, uzależnionej od stopy zwrotu wypracowanej przez fundusz. Opłata zmienna stanowi 25% nadwyżki ponad stopę odniesienia określoną dla każdego z subfunduszy.

Jak wyjaśnia Prezes BPH TFI Piotr Karnkowski – „W BPH Superior FIO wprowadziliśmy nowe zasady pobierania wynagrodzenia. Dopiero wtedy, kiedy klient uzyska odpowiednią stopę zwrotu, my pobierzemy wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik inwestycyjny. Bardzo niska opłata stała za zarządzanie dodatkowo zmotywuje nas do osiągania lepszych stóp zwrotu. Taki model wynagradzania powinien zainteresować naszych klientów”.

Porównanie opłat za zarządzanie:

*Opłata na podstawie analizy opłat w określonych kategoriach funduszy konkurencyjnych.
Źródło: Opracowanie własne BPH TFI na podstawie danych z serwisu Analizy Online wg stanu na 26.05.2015 r.

Opłaty w nowym parasolu są na bardzo konkurencyjnym poziomie. Dla przykładu w funduszach akcji polskich uniwersalnych najczęściej pobierana stawka opłaty za zarządzanie wynosi 4%, natomiast w BPH Superior Akcji stawka opłaty stałej za zarządzanie to jedynie 0,7% średniej wartości aktywów netto w skali roku. W pierwszym roku oznacza to różnicę w opłacie stałej, aż  3,3% na korzyść klientów BPH Superior Akcji.

 „Nowy parasol jest ciekawą alternatywą w stosunku do usługi Asset Management, w dużej mierze dlatego, że w porównaniu z usługą zarządzania portfelem instrumentów finansowych umożliwia odroczenie w czasie podatku od zysków kapitałowych oraz kompensację zysków i strat w subfunduszach w ramach funduszu parasolowego.” – mówi Piotr Karnkowski.

Subfundusze oferowane pod nowym parasolem oparte są na klasycznych strategiach inwestycyjnych, zróżnicowanych pod względem potencjału zysków i poziomu ryzyka. W skład nowego funduszu parasolowego wchodzą 4 subfundusze:

Ponieważ w parasolu są zarówno fundusze bezpieczne jak i bardziej agresywne z większą szansa na zysk każdy z inwestorów znajdzie coś dla siebie. Minimalna wpłata do funduszu to 500 tys. PLN.

 

Wróć do listy