Wróć do O TFI

Biuro prasowe

Wysokie, ponad 4% stopy zwrotu funduszy akcyjnych oraz surowcowych BPH TFI

07-05-2015

W kwietniu 3 fundusze BPH TFI przyniosły ponad 4% stopy zwrotu. Liderem został BPH Globalny Żywności i Surowców, a tuż za nim uplasowały się fundusze akcyjne - BPH Akcji oraz BPH Akcji Dynamicznych Spółek.
Dobre wyniki wypracowały również fundusze mieszane BPH TFI.

W kwietniu doszło do istotnej zmiany na podium wśród funduszy BPH TFI. Najwyższą stopę zwrotu w tym miesiącu, w wysokości 4,61% wypracował BPH Globalny Żywności i Surowców. Zaraz za nim na podium znalazły się fundusze akcyjne - BPH Akcji oraz BPH Akcji Dynamicznych Spółek.

BPH Globalny Żywności i Surowców ze stopą zwrotu w wysokości 4,61% wypracował najlepszy wynik wśród funduszy BPH TFI. Jak wyjaśnia Karol Godyń: Wynik funduszu to rezultat poprawy koniunktury na rynku surowców w kwietniu. Odbywające się szybciej niż oczekiwano dostosowanie popytu i podaży na rynku paliw, czy luzowanie polityki monetarnej w Chinach skutecznie poprawiły nastroje inwestorów obecnych na tym rynku.

2 miejsce na podium zajął BPH Akcji z wynikiem 4,60%. Fundusz pobił średnią w grupie o 1,18% i tym samym zajął wysoką 6 pozycję w grupie 58 funduszy akcji polskich uniwersalnych.

Na podium kolejny miesiąc z rzędu znalazł się również BPH Akcji Dynamicznych Spółek z wynikiem 4,15%. Tak wysoka stopa zwrotu sprawiła, że fundusz znalazł się na 2 miejscu w grupie 24 funduszy akcji polskich małych i średnich spółek. Fundusz pobił średnią w grupie o 1,63%. Jak wyjaśnia Karol Godyń: Bardzo dobry wynik funduszu BPH Akcji Dynamicznych Spółek, na poziomie 4,15% to efekt 3 czynników. Pierwszy z nich to koncentracja i skupienie się na polskim rynku akcji, który zachowywał się bardzo dobrze w kwietniu. Od dłuższego czasu oczekiwaliśmy, że małe i średnie spółki rynku polskiego nadrobią wzrosty z zachodnich parkietów i tak też się stało.  Drugi czynnik to ograniczenie gotówki w portfelu do niezbędnego minimum i wypełnienie go po brzegi akcjami. Trzeci i chyba najistotniejszy czynnik, to trafna selekcja. Nasza strategia skupia się bowiem przede wszystkim na dogłębnej analizie fundamentalnej spółek. Do funduszu poszukujemy tych, które oferują najlepsze perspektywy dla dynamicznego rozwoju biznesu. BPH Akcji Dynamicznych Spółek od początku roku wypracował stopę zwrotu w wysokości 12,47%. Wciąż jesteśmy pozytywnie nastawieni i wydaje nam się, że ten trend się utrzyma. Być może wzrosty nie będą już tak silne, ale naszym zdaniem jest spora szansa na wypracowanie dodatkowych kilku procent w tym roku. Oczywiście pod warunkiem, że nie dojdzie do nagłego pogorszenia warunków makroekonomicznych.

Na uwagę zasługują również fundusze mieszane BPH. BPH Zrównoważony ze stopą zwrotu w wysokości 2,67% zajął wysoką 2 pozycję w grupie 16 funduszy, pobijając średnią o 1,17%. Dobry wynik wypracował również BPH Stabilnego Wzrostu w wysokości 1,38%, tym samym zajął 5 pozycję w grupie 34 funduszy.

W kwietniu, podobnie jak w poprzednich miesiącach najwięcej pieniędzy bo pond 43 mln zł wpłynęło do BPH Pieniężnego, co czyni go najchętniej wybieranym funduszem z oferty BPH TFI. W efekcie, aktywa tego funduszu od momentu jego uruchomienia w lipcu 2014 przekroczyły 300 mln zł.

Dodatnia sprzedaż w kwietniu oraz wzrost wartości jednostek uczestnictwa sprawiły, że aktywa funduszy zarządzanych przez BPH TFI przekroczyły poziom 3 mld zł.

Wróć do listy