Wróć do strony głównej

FATCA

Oświadczenie FATCA

Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Stanów Zjednoczonych Ameryki („USA”) w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA („Ustawa FATCA”) na polskie instytucje finansowe nałożony został obowiązek uzyskania od swoich Klientów oświadczenia o statusie rezydencji podatkowej USA („Oświadczenie FATCA”).

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące procesu pozyskiwania informacji wymaganych w związku z wejściem w życie ustawodawstwa FATCA.

1. Co to jest FATCA?

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).

2. Ważne daty dotyczące Ustawy FATCA:

 • 1 grudnia 2015 Ustawa FATCA weszła w życie.
 • 31 listopada 2016 to termin, do którego należy złożyć oświadczenia związane z Ustawą FATCA.

3. Jaki jest powód przyjęcia Ustawy FATCA?

 • Poprawa wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.

Ustawa FATCA określa obowiązki polskich instytucji finansowych związane z identyfikowaniem amerykańskich rachunków raportowanych oraz rachunków posiadanych przez wyłączone instytucje finansowe, a także w zakresie sporządzania i przekazywania powyższych informacji do administracji podatkowej USA.

 • Ułatwienie władzom USA egzekwowanie podatków.

Przekazywanie informacji o rachunkach, których posiadaczami są amerykańscy podatnicy w celu zapobiegania unikaniu przez nich opodatkowania i utrudnić budowanie struktur podatkowych ułatwiających takie unikanie.

4. Kogo dotyczy Ustawa FATCA?

 • Klientów, którzy zostali Uczestnikami funduszy pomiędzy 1 lipca 2014 r. a 30 listopada 2015 r.

Towarzystwo skontaktuje się z tymi klientami w okresie od 01.12.2015 do dnia 31.03.2016 z prośbą o uzupełnienie oświadczenia. Oświadczenie o statusie FATCA musi zostać dostarczone do dnia 01.12.2016 r.

 • Klientów, którzy zostali Uczestnikami funduszy w okresie od 1 grudnia 2015 r.

Na potrzeby identyfikacji amerykańskich rachunków raportowanych, Towarzystwo jest zobowiązane do uzyskania oświadczenia posiadacza rachunku, w trakcie procedur związanych z otwarciem takiego rachunku. Podczas składania zleceń lub w przypadku zmiany okoliczności (np. zmiany danych) klienci będą pytani o status rezydencji podatkowej USA.

 • Klientów, którzy byli Klientami funduszy na dzień 30 czerwca 2014 r.

W przypadku, jeśli Towarzystwo odnajdzie przesłanki mogące wskazywać na rezydencję podatkową USA w danych klienta, może zwrócić się do klienta o złożenie oświadczenia o FATCA.

5. W jaki sposób Ustawa FATCA dotyczy Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych?

 • Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI), w tym Rockbridge TFI S.A., mają obowiązek sporządzania informacji w zakresie statusu rezydencji podatkowej USA oraz przekazywania tych informacji do administracji podatkowej USA.
 • Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI), w tym Rockbridge TFI S.A., mają obowiązek związany z identyfikacją amerykańskich rachunków raportowanych i rachunków posiadanych przez wyłączone instytucje finansowe.

6. Co zawiera oświadczenie o statusie FATCA?

 • Podstawowe dane osobowe klienta
 • Oświadczenie na temat bycia podatnikiem USA
 • W przypadku instytucji również o klasyfikację typu instytucji oraz w pewnych sytuacjach – o status FATCA beneficjenta rzeczywistego.

7. Co się stanie, jeśli Towarzystwo nie otrzyma oświadczenia o statusie FATCA w terminie?

W przypadku, gdy Towarzystwo nie otrzyma oświadczenia o statusie FATCA w terminie do dnia 01.12.2016 r., środki zgromadzone na rejestrach zostaną zablokowane w ciągu 3 dni roboczych po upływie tego terminu. Będzie to oznaczać brak możliwości dysponowania i korzystania z wartości majątkowych zgromadzonych na rejestrach w funduszach inwestycyjnych- aż do czasu złożenia oświadczenia FATCA.

8. W jaki sposób można złożyć oświadczenie FATCA?

Formularze oświadczeń FATCA do pobrania zamieszczone są poniżej. Wypełnione oświadczenie FATCA prosimy przesłać na adres:

ProService Agent Transferowy Sp. z o.o.

ul. Konstruktorska 12, 02-673 Warszawa

z dopiskiem: Oświadczenie FATCA- BPH TFI S.A.

 

Mamy nadzieję, że przedstawione powyżej wyjaśnienia będą dla Państwa satysfakcjonujące.

Jednakże, w razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt telefoniczny z naszą infolinią pod numerem 801 350 000.  Koszt połączenia z infolinią wg taryfy operatora.