Wróć do strony głównej

Dane o Towarzystwie

KONTAKT
Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
ul. Marszałkowska 142
00-061 Warszawa
Infolinia 801 350 000* lub 801 39 98 98 *
e-mail

DODATKOWE INFORMACJE
NIP: 527-21-53-832
REGON: 013083243
KRS: 0000002970 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 29.501.336,00 zł
Wysokość kapitału wpłaconego: 29.501.336,00 zł

* koszt jak za połączenie lokalne