Wróć do strony głównej

Kodeks dobrych praktyk

Dynamiczny wzrost rynku zarządzania funduszami i aktywami oraz rola jaką na polskim rynku kapitałowym pełnią inwestorzy instytucjonalni skłoniły uczestników tego rynku do podjęcia prac nad stworzeniem zbioru wspólnych zasad środowisk inwestorów instytucjonalnych w zakresie nadzoru korporacyjnego (corporate governance). W wyniku przeprowadzonych prac powstał Kodeks Dobrych Praktyk Inwestorów Instytucjonalnych

Kodeks ten został opracowany w celu systematycznego podnoszenia standardów działalności firm zarządzających aktywami oraz propagowania zasad etyki zawodowej. Jest on pomocny w definiowaniu zasad, reguł i poziomu należytej staranności w relacjach pomiędzy inwestorami instytucjonalnymi, ich klientami i emitentami instrumentów finansowych.

Przyjęty Kodeks Dobrych Praktyk Inwestorów Instytucjonalnych wprowadza wytyczne w zakresie m.in.:

  • relacji z emitentami instrumentów finansowych, w tym działania w związku z Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy;
  • zasad dobrych praktyk w związku z transakcjami niestandardowymi;
  • relacji z Klientami - dążenie do stosowania zasad:
       - priorytetu interesu Klienta nad interesem własnym,
       - rzetelnego informowania Klienta o istniejącym i potencjalnym konflikcie interesów,
       - zasady dostosowania zakresu i sposobu świadczenia usług do sytuacji finansowej i wiedzy Klienta;
  • relacji między inwestorami instytucjonalnymi.

Kodeks Dobrych Praktyk Inwestorów Instytucjonalnych