Wróć do strony głównej

Polityka głosowania

Towarzystwo, starając się aktywnie uczestniczyć w procesie rozwoju Ładu Korporacyjnego spółek publicznych, bierze udział w walnych zgromadzeniach ich akcjonariuszy, kierując się ochroną i budową wartości inwestycji Uczestników funduszy oraz Klientów Towarzystwa.

Starając się przybliżyć zasady, którymi Towarzystwo kieruje się w ramach wykonywania praw głosu z akcji spółek publicznych wchodzących w skład zarządzanych funduszy oraz portfeli, opracowaliśmy i wdrożyliśmy „Politykę głosowania na WZA spółek publicznych”.

Informujemy, iż w dniu 2 listopada 2017 r. nastąpiła publikacja „Skróconego opisu strategii wykonywania prawa głosu z instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych otwartych ”.