Wróć do strony głównej

Zasady ładu

Zasady Ładu Korporacyjnego (właściwie: "Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych") stanowią szereg zaleceń przyjętych na 222. posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (dalej jako: „KNF”) w dniu 22 lipca 2014 r. Dokument ten składa się z szeregu zaleceń adresowanych do instytucji finansowych nadzorowanych przez KNF.

Pełna treść Zasad Ładu Korporacyjnego do pobrania znajduje się tutaj.

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej jako: „Towarzystwo”) postanowiło o wdrożeniu Zasad Ładu Korporacyjnego z całości.

Wdrożenie Zasad Ładu Korporacyjnego przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Towarzystwa nastąpiło w 2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Towarzystwa w marcu 2015 r. podjęło uchwałę o przyjęciu do stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Towarzystwie. Tym samym, zgodnie z wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego, przyjęcie do stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dokonane zostało przez wszystkie organy statutowe Towarzystwa.