Wróć do O TFI

Nagrody

W rankingu Analiz Online badającym skuteczność funduszy absolutnej stopy zwrotu (fundusze otwarte i SFIO) BPH FIO Strategii Akcyjnej zajął wysokie, 2 miejsce. W rankingu wyróżnione zostały również fundusze: BPH Selektywny oraz BPH Superior Selektywny. Czytaj więcej

BPH FIO Strategii Akcyjnej i BPH Selektywny zostały wymienione w rankingu Analiz Online wśród najskuteczniejszych funduszy absolutnej stopy zwrotu. Czytaj więcej

BPH Superior Obligacji został wyróżniony wśród najlepszych funduszy obligacyjnych. Zapraszamy do lektury artukułu: Byki i niedźwiedzie (Parkiet, 21.02.2017) Czytaj więcej

Inwestycja BPH TFI wypracowała najlepszy wynik spośród sześciu portfeli funduszy inwestycyjnych, w II edycji konkursu - portfel funduszy inwestycyjnych "Parkietu". Zapraszamy do wysłuchania wywiadu z Wiceprezesem BPH TFI Marcinem Bednarkiem, który podsumowuje minione miesiące, wskazuje na czynniki sukcesu inwestycji, a także zwraca uwagę, jakie klasy funduszy warto rozważyć w kolejnych miesiącach. Czytaj więcej

3 subfundusze wchodzące w skład nowego funduszu parasolowego BPH Superior FIO: BPH Superior Pieniężny, BPH Superior Obligacji oraz BPH Superior Akcji otrzymały najwyższe oceny: 5a w Rankingu Analiz Online w horyzoncie 12 miesięcy. Ranking Analiz Online jest wyliczony na bazie wskaźnika information ratio, który bada relację zysku do ryzyka. Przy obliczaniu tego parametru brane są pod uwagę dwa elementy: - dodatkowa stopa zwrotu (różnica między stopą zwrotu funduszu, a wynikiem średniej dla danej grupy) oraz - ryzyko oparte na historycznej zmienności dodatkowych stóp zwrotu (tracking error). Czytaj więcej

BPH Pieniężny został doceniony przez serwis Analizy Online. Redaktorzy docenili m.in. wyniki funduszy oraz efektywnosć zarządzania, przyznając funduszowi 4 gwiazdki. Zapraszamy do lektury artykułu - BPH Pieniężny - maksymalne wykorzystanie przestrzeni Czytaj więcej

Maj 2015: "PARKIET PLUS" (11.05.2015) Zapraszamy do zapoznania się z artykułem "Korekta nie nadwerężyła wiary eskpertów w hossę". "Słuszną decyzją na początku kwietnia było zwiększenie udziału BPH Akcji Dynamicznych Spółek w portfelu... Czytaj więcej

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem "Największe zyski są w Polsce i Rosji". "Ze środka stawki na podium w grupie funduszowych „misiów" awansował natomiast Karol Godyń z BPH TFI. Wynikiem 4,1 proc. zdystansował konkurencję o prawie 2 pkt. proc. Czytaj więcej

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem "Widoczne efekty wzrostu rentowności skarbówek". "Bardzo dobry wynik BPH Akcji Dynamicznych Spółek (4,2 proc. w kwietniu) to efekt trzech czynników. Czytaj więcej

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem "Fundusze mieszane mogą przeżyć renesans skarbówek". "Klienci zaczną poszukiwać alternatywy dla lokat bankowych i funduszy dłużnych, dla których powtórzenie sukcesu z ubiegłego roku może być wyzwaniem. Czytaj więcej

1  2  3  4  5