Wróć do O TFI

Nagrody

Listopad 2010

10-11-2010

Według zestawieniu gazety Rzeczpospolita za III kwartał 2010 roku, BPH TFI zajęło 1. miejsce w strategiach dłużnych w usłudze zarządzania aktywami z roczną stopą zwrotu portfela na poziomie 9,9% oraz 2. miejsce w strategiach akcyjnych na poziomie 29,2%. (Rzeczpospolita, 10.11.2010)

Wróć do listy