Wróć do O TFI

Nagrody

Luty 2012: „Puls Biznesu”

08-02-2012

Luty 2012: „Puls Biznesu” (08.02.2012) publikuje zestawienie funduszy z najwyższą i najniższą stopą zwrotu w styczniu 2012. Wśród funduszy akcji polskich uniwersalnych jednym z najlepszych (4. miejsce na 5 funduszy; ex aequo z funduszem Idea Akcji) był Subfundusz BPH Akcji (stopa zwrotu w wysokości +11,3% w styczniu 2012),

Wróć do listy