Wróć do O TFI

Nagrody

Subfundusze BPH Superior FIO wyróżnione przez Analizy Online

15-07-2016

3 subfundusze wchodzące w skład nowego funduszu parasolowego BPH Superior FIO: BPH Superior Pieniężny, BPH Superior Obligacji oraz BPH Superior Akcji otrzymały najwyższe oceny: 5a w Rankingu Analiz Online w horyzoncie 12 miesięcy.

Ranking Analiz Online jest wyliczony na bazie wskaźnika information ratio, który bada relację zysku do ryzyka. Przy obliczaniu tego parametru brane są pod uwagę dwa elementy:

- dodatkowa stopa zwrotu (różnica między stopą zwrotu funduszu, a wynikiem średniej dla danej grupy) oraz

- ryzyko oparte na historycznej zmienności dodatkowych stóp zwrotu (tracking error).

Więcej informacji na Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2016)

Wróć do listy