Wróć do strony głównej

PSAT

NAZWA OPIS POBIERZ
FORMULARZ OKREŚLAJĄCY KATEGORIĘ KLIENTA

NADANIE / ODWOŁANIE PEŁNOMOCNICTWA

DANE INSTYTUCJI

DYSPOZYCJA ZGODY NA OTRZYMYWANIE POTWIERDZEŃ TRANSAKCJI ZA POMOCĄ POCZTY ELEKTRONICZNEJ

OŚWIADCZENIE O STATUSIE FATCA / CRS

OŚWIADCZENIE

ZLECENIE NABYCIA

OŚWIADCZENIE O STATUSIE FATCA DLA KLINETÓW INSTYTUCJONALNYCH

DODATKOWE DANE

DODATKOWE DANE WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU ( TJ. DZ. U. Z 2010R NR 46 .276.)

WSKAZANIE OSÓB UPOSAŻONYCH

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA

TEST ODPOWIEDNIOŚCI

SKONSOLIDOWANY RAPORT DZIENNY

ZLECENIE ZAMIANY / KONWERSJI / ODKUPIENIA / TRANSFERU