Aktualności Zobacz wszystkie Aktualności

06.12.2017

Wzmocniony zespół, dobry debiut nowych funduszy

Nowe fundusze absolutnej stopy zwrotu zgromadziły w miesiąc aktywa o wartości ponad 130 mln zł. Firma ma ambitne plany - do Rockbridge TFI dołączają trzy nowe osoby z zespołu sprzedaży Skarbiec TFI, w tym Piotr Dygas, który od stycznia będzie pełnił funkcję wiceprezesa zarządu.
Czytaj więcej
20.09.2017

BPH TFI zmienia się w Rockbridge TFI

Działając w imieniu Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), uprzejmie informujemy, że dotychczasowa firma, pod którą Spółka prowadziła działalności, tj. BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. została zmieniona. Przedmiotowa zmiana została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 13 września 2017 r.
Czytaj więcej
13.09.2017

Metale górą

TOP 5 Wydarzenia Polska i Świat: 1. Nowe szczyty na indeksach największych spółek warszawskiej giełdy 2. Wzrost ryzyka geopolitycznego w związku z Koreą Północną 3. Oczekiwania na kolejne podwyżki przez FED w 2017 na najniższym poziomie w tym roku 4. Zniszczenia po huraganie Harvey w USA i ich wpływ na ustalenia budżetowe i rynki energii 5. Hossa na rynku metali przemysłowych
Czytaj więcej

Ogłoszenia prawne Zobacz wszystkie Ogłoszenia prawne

14.02.2018

Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Rockbridge FIZ Dochodowych Surowców

Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Dochodowych Surowców (Fundusz) zarządzany przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje o zamiarze wykupywania Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu...
Czytaj więcej
02.02.2018

Rockbridge FIZ Absolutnej Stopy Zwrotu Akcji Zagranicznych. Ogłoszenie o wykupie CI

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje niniejszym, że w dniu 31 stycznia 2018 r. („Dzień Wykupu”) fundusz Rockbridge FIZ Absolutnej Stopy Zwrotu Akcji Zagranicznych, zwany dalej „Funduszem”, dokonał wykupu certyfikatów inwestycyjnych, co do których uczestnicy złożyli żądania wykupu zgodnie z § 26 statutu Funduszu. Wykupione certyfikaty zostały z mocy prawa umorzone z chwilą ich wykupienia.
Czytaj więcej

Skontaktuj się z nami

Infolinia*: 801 350 000 *koszt połączenia wg taryfy operatora