Aktualności Zobacz wszystkie Aktualności

06.12.2017

Wzmocniony zespół, dobry debiut nowych funduszy

Nowe fundusze absolutnej stopy zwrotu zgromadziły w miesiąc aktywa o wartości ponad 130 mln zł. Firma ma ambitne plany - do Rockbridge TFI dołączają trzy nowe osoby z zespołu sprzedaży Skarbiec TFI, w tym Piotr Dygas, który od stycznia będzie pełnił funkcję wiceprezesa zarządu.
Czytaj więcej
20.09.2017

BPH TFI zmienia się w Rockbridge TFI

Działając w imieniu Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), uprzejmie informujemy, że dotychczasowa firma, pod którą Spółka prowadziła działalności, tj. BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. została zmieniona. Przedmiotowa zmiana została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 13 września 2017 r.
Czytaj więcej
13.09.2017

Metale górą

TOP 5 Wydarzenia Polska i Świat: 1. Nowe szczyty na indeksach największych spółek warszawskiej giełdy 2. Wzrost ryzyka geopolitycznego w związku z Koreą Północną 3. Oczekiwania na kolejne podwyżki przez FED w 2017 na najniższym poziomie w tym roku 4. Zniszczenia po huraganie Harvey w USA i ich wpływ na ustalenia budżetowe i rynki energii 5. Hossa na rynku metali przemysłowych
Czytaj więcej

Ogłoszenia prawne Zobacz wszystkie Ogłoszenia prawne

18.01.2018

Sprostowaniu ogłoszenia o zmianie Statutu Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Multi Inwestycja

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje niniejszym, że w ogłoszeniu o zmianie Statutu Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Multi Inwestycja (dalej: Fundusz) z dnia 8 grudnia 2017 r. popełniona została oczywista omyłka pisarska polegająca na tym, że...
Czytaj więcej
18.01.2018

Sprostowaniu tekstu jednolitego Statutu Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Dochodowych Surowców

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje niniejszym, że tekście jednolitym statutu Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Dochodowych Surowców (dalej: Fundusz) opublikowanym w ślad za ogłoszeniem o zmianie Statutu Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Dochodowych Surowców z dnia 8 grudnia 2017 r. wystąpiła omyłka polegająca na tym, że...
Czytaj więcej

Skontaktuj się z nami

Infolinia*: 801 350 000 *koszt połączenia wg taryfy operatora