Wróć do listy funduszy

Rockbridge Superior Obligacji

Informacje podstawowe

Poziom ryzyka:
3/7 Relatywnie niskie
Horyzont inwestycyjny:
od 2 lat
Wartość aktywów netto na 2018-04-30:
9 mln PLN
Częstotliwość wyceny:
dzienna
Minimalna wpłata:
500 000 PLN
Minimalna dopłata:
1 000 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna:
0%
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie:
0,35%
Opłata zmienna za zarządzanie:
25% stopy zwrotu czytaj więcej
Zobacz szczegóły:

Wyniki subfunduszu Zamów wyceny
na SMS/e-mail

Zmiany wartości

Za okres: 2017-05-24 - 2018-05-24
Stopa zwrotu:

Stopy zwrotu

OKRES SUBFUNDUSZ
YTD 1,76%
1M -0,22%
3M 0,86%
6M 2,31%
12M 4,71%
24M 7,30%
36M -/-%
60M -/-%
120M -/-%

Informacje dodatkowe

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

  • oczekujących wyższych zysków z zainwestowanego kapitału niż oferują tradycyjne lokaty bankowe,

  • akceptujących stosunkowo niskie ryzyko inwestycyjne, jednak świadomych możliwości utraty części zainwestowanego kapitału.

Polityka inwestycyjna

Główną kategorię lokat Subfunduszu stanowią instrumenty dłużne. Subfundusz inwestuje co najmniej 70% wartości aktywów netto w instrumenty dłużne, tj. obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz waluty, depozyty bankowe, papiery wartościowe nabyte przez Fundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu. Subfundusz inwestuje przede wszystkim w papiery dłużne emitowane przez Skarb Państwa. Część środków Subfunduszu może być również inwestowana w papiery dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa.

Szczegóły subfunduszu

Benchmark:

indeks Citigroup Poland Government Bond Index All Maturities Local Terms

Zarządzający:
Łukasz Stelmasiak, Katarzyna Rokicka
Rachunek nabyć:
87 2490 0005 0000 4530 4293 4693
Waluta subfunduszu:
PLN
Data utworzenia subfunduszu:
2015-06-23

Zadzwoń lub napisz

odpowiemy na wszystkie pytania
Zadzwoń Infolinia*: 801 350 000 *koszt połączenia wg taryfy operatora

Na co zwracać uwagę

Rozważając inwestycje w Fundusze warto zwrócić uwagę lub zapytać doradcę o:

  • horyzont inwestycyjny,
  • poziom ryzyka - wynikający ze stosowanej polityki inwestycyjnej, określający możliwą zmienność inwestycji w przyszłości,
  • wskaźnik zysku do ryzyka - określający historyczną zmienność inwestycji (prezentowany w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów),
  • poziom opłat.

Jak zainwestować?

BPH Superior FIO to oferta tylko dla wybranych. Jeśli odpowiada również Tobie, to zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami. Inwestycji można również dokonać poprzez STI (internetowy Serwis Transakcyjno- Informacyjny BPH TFI), dostępny pod adresem www.sti.bphtfi.pl