Wróć do listy funduszy

Rockbridge Superior Pieniężny

Informacje podstawowe

Poziom ryzyka:
1/7 Bardzo niskie
Horyzont inwestycyjny:
od 3 miesięcy
Wartość aktywów netto na 2018-04-30:
13 mln PLN
Częstotliwość wyceny:
dzienna
Minimalna wpłata:
500 000 PLN
Minimalna dopłata:
1 000 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna:
0%
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie:
0,3%
Opłata zmienna za zarządzanie:
25% stopy zwrotu czytaj więcej
Zobacz szczegóły:

Wyniki subfunduszu Zamów wyceny
na SMS/e-mail

Zmiany wartości

Za okres: 2017-05-24 - 2018-05-24
Stopa zwrotu:

Stopy zwrotu

OKRES SUBFUNDUSZ
YTD 1,07%
1M -0,01%
3M 0,44%
6M 1,28%
12M 2,89%
24M 5,08%
36M -/-%
60M -/-%
120M -/-%

Skład portfela

5 największych pozycji w portfelu obligacji nieskarbowych na 30.06.2017

INSTRUMENT UDZIAŁ W AKTYWACH
1. BGK (2019-10-05) 2,80%
2. Santander Cons. Bank (2017-08-30) 2,20%
3. BGK (2020-02-27) 1,70%
4. EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY (2019-10-18) 1,40%
5. BANK ZACHODNI WBK (2026-12-03) 1,20%

Struktura portfela na 2017-06-30

Szczegółowe informacje znajdują się w sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze 2017 roku

Informacje dodatkowe

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

  • oczekujących wzrostu zainwestowanego kapitału na poziomie konkurencyjnym w stosunku do krótko- i średnioterminowych lokat bankowych w wyniku inwestycji dokonywanych w instrumenty dłużne,
  • wykazujących się niską skłonnością do ponoszenia ryzyka, jednak świadomych możliwości utraty części zainwestowanego kapitału

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje głównie w dłużne instrumenty finansowe emitowane zarówno przez Skarb Państwa jak i przedsiębiorstwa. Subfundusz może lokować na rynkach zagranicznych. Aktywa Subfunduszu są lokowane przede wszystkim w instrumenty dłużne, dla których czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni.

Szczegóły subfunduszu

Benchmark:

stawka WIBID 3M

Zarządzający:
Łukasz Stelmasiak, Katarzyna Rokicka
Rachunek nabyć:
78 2490 0005 0000 4530 7143 8790
Waluta subfunduszu:
PLN
Data utworzenia subfunduszu:
2015-06-23

Zadzwoń lub napisz

odpowiemy na wszystkie pytania
Zadzwoń Infolinia*: 801 350 000 *koszt połączenia wg taryfy operatora

Na co zwracać uwagę

Rozważając inwestycje w Fundusze warto zwrócić uwagę lub zapytać doradcę o:

  • horyzont inwestycyjny,
  • poziom ryzyka - wynikający ze stosowanej polityki inwestycyjnej, określający możliwą zmienność inwestycji w przyszłości,
  • wskaźnik zysku do ryzyka - określający historyczną zmienność inwestycji (prezentowany w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów),
  • poziom opłat.

HORYZONT INWESTYCYJNY

Zalecany horyzont inwestycyjny nie powinien być krótszy niż 3 miesiące.

Jak zainwestować?

BPH Superior FIO to oferta tylko dla wybranych. Jeśli odpowiada również Tobie, to zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami. Inwestycji można również dokonać poprzez STI (internetowy Serwis Transakcyjno- Informacyjny BPH TFI), dostępny pod adresem www.sti.bphtfi.pl