Wróć do strony głównej

Rockbridge Superior Rynku Surowców

Informacje podstawowe

Poziom ryzyka:
4/7 Umiarkowane
Horyzont inwestycyjny:
od 5 lat
Kategoria:
Wartość aktywów netto na 2018-03-29:
1 mln PLN
Częstotliwość wyceny:
dzienna
Minimalna wpłata:
500 000 PLN
Minimalna dopłata:
1000 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna:
0%
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie:
0,6%
Opłata zmienna za zarządzanie:
25% stopy zwrotu czytaj więcej
Zobacz szczegóły:

Wyniki subfunduszu Zamów wyceny
na SMS/e-mail

Zmiany wartości

Za okres: 2017-04-25 - 2018-04-25
Stopa zwrotu:

Stopy zwrotu

OKRES SUBFUNDUSZ
YTD -2,56%
1M 0,52%
3M -5,32%
6M 1,39%
12M 2,64%
24M -/-%
36M -/-%
60M -/-%
120M -/-%

Skład portfela

5 największych pozycji w portfelu udziałowym na 30.06.2017

INSTRUMENT UDZIAŁ W AKTYWACH
1. ETFS LONGER DATED ALL 11,87%
2. LYXOR ETF CMDT CRB NON-ENERGY 11,45%
3. ETF DJ-UBS COM SW DE 9,82%
4. LYXOR ETF COMMODITIES CRB 9,27%
5. DB X-TRACKERS - DBLCI-OY 6,79%

Struktura portfela na 2017-06-30

Szczegółowe informacje znajdują się w sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze 2017 roku

Informacje dodatkowe

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

  • poszukujących dywersyfikacji oszczędności poprzez inwestowanie w instrumenty finansowe, których kursy powiązane są z rynkiem surowcowym,
  • oczekujących możliwości osiągnięcia wysokich zysków w przypadku korzystnej koniunktury na rynku surowców,
  • akceptujących wysokie wahania wartości zainwestowanego kapitału, włącznie z możliwością utraty jego znacznej części

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje nie mniej niż 50% wartości aktywów netto w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, których polityka inwestycyjna zakłada ekspozycję na indeksy surowcowe i kursy towarów giełdowych oraz inne instrumenty udziałowe. Pozostałe aktywa subfunduszu mogą być inwestowane w instrumenty dłużne lub depozyty bankowe.

Szczegóły subfunduszu

Benchmark:

75% indeks Thomson Reuters/Jefferies CRB Excess Return + 25% stawka WIBID 3M

Zarządzający:
Marcin Winnicki, Monika Zduńska, Jakub Ryba, Michał Baryła, Paweł Sugalski
Rachunek nabyć:
37 2490 0005 0000 4600 5926 8312
Waluta subfunduszu:
PLN
Data utworzenia subfunduszu:
2016-05-11

Zadzwoń lub napisz

odpowiemy na wszystkie pytania
Zadzwoń Infolinia*: 801 350 000 *koszt połączenia wg taryfy operatora

O subfunduszu

Subfundusz inwestuje nie mniej niż 50% wartości aktywów netto w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, których polityka inwestycyjna zakłada ekspozycję na indeksy surowcowe i kursy towarów giełdowych oraz inne instrumenty udziałowe. Pozostałe aktywa subfunduszu mogą być inwestowane w instrumenty dłużne lub depozyty bankowe.

Jak zainwestować?

BPH Superior FIO to oferta tylko dla wybranych. Jeśli odpowiada również Tobie, to zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami. Inwestycji można również dokonać poprzez STI (internetowy Serwis Transakcyjno- Informacyjny BPH TFI), dostępny pod adresem www.sti.bphtfi.pl