Wybierz fundusze poniżej,aby porównać je na wykresie
Za okres
Stopa zwrotu:
  Wartość jednostki uczestnictwa skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów Uczestnikom BPH Dywidendowy
POWIĘKSZ
Kup online + Dodaj benchmarki i indeksy

Benchmarki

Indeksy

Wycena subfunduszy Rockbridge SUPERIOR FIO na 2018-04-25 pokaż wycenę z
wybranego dnia

FUNDUSZ I KATEGORIA WARTOŚĆ * STOPA ZWROTU ** RYZYKO I HORYZONT  
Rockbridge Superior Pieniężny Pieniężne i gotówkowe 106,93 0.00%
Porównaj
Rockbridge Superior Obligacji Obligacji polskich 112,04 -0.02%
Porównaj
Rockbridge Superior Selektywny Absolutnej stopy zwrotu 116,86 -0.31%
Porównaj
Rockbridge Superior Akcji Akcji polskich 107,21 -0.45%
Porównaj
Rockbridge Superior Rynku Surowców Surowcowe 108,85 -0.78%
Porównaj