Wybierz fundusze poniżej,aby porównać je na wykresie
Za okres
Stopa zwrotu:
  Wartość jednostki uczestnictwa skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów Uczestnikom BPH Dywidendowy
POWIĘKSZ
Kup online + Dodaj benchmarki i indeksy

Benchmarki

Indeksy

Wycena subfunduszy Rockbridge SUPERIOR FIO na 2018-02-22 pokaż wycenę z
wybranego dnia

FUNDUSZ I KATEGORIA MAX. CENA NABYCIA * WARTOŚĆ ** STOPA ZWROTU *** RYZYKO I HORYZONT  
Rockbridge Superior Pieniężny Pieniężne i gotówkowe 106,42 106,42 +0.05%
Porównaj
Rockbridge Superior Obligacji Obligacji polskich 110,79 110,79 +0.11%
Porównaj
Rockbridge Superior Selektywny Absolutnej stopy zwrotu 123,58 123,58 +0.34%
Porównaj
Rockbridge Superior Akcji Akcji polskich 115,78 115,78 +0.31%
Porównaj
Rockbridge Superior Rynku Surowców Surowcowe 110,39 110,39 -0.44%
Porównaj