Wybierz fundusze poniżej,aby porównać je na wykresie
Za okres
Stopa zwrotu:
  Wartość jednostki uczestnictwa skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów Uczestnikom BPH Dywidendowy
POWIĘKSZ
Kup online + Dodaj benchmarki i indeksy

Benchmarki

Indeksy

Wycena subfunduszy Rockbridge SUPERIOR FIO na 2017-12-15 pokaż wycenę z
wybranego dnia

FUNDUSZ I KATEGORIA MAX. CENA NABYCIA * WARTOŚĆ ** STOPA ZWROTU *** RYZYKO I HORYZONT  
Rockbridge Superior Pieniężny Pieniężne i gotówkowe 105,71 105,71 +0.01%
Porównaj
Rockbridge Superior Obligacji Obligacji polskich 109,89 109,89 -0.01%
Porównaj
Rockbridge Superior Selektywny Absolutnej stopy zwrotu Najwyższa stopa zwrotu w listopadzie 120,88 120,88 +0.16%
Porównaj
Rockbridge Superior Akcji Akcji polskich 116,07 116,07 -0.44%
Porównaj
Rockbridge Superior Rynku Surowców Surowcowe 107,56 107,56 +0.23%
Porównaj