Wróć do Informacje dla Uczestników

Prospekt informacyjny i statut funduszu

* Dane o poszczególnych subfunduszach znajdują się na poniżej wymienionych stronach prospektu informacyjnego funduszu Rockbridge Superior FIO:

  • Rockbridge Superior Pieniężny, str.30
  • Rockbridge Superior Obligacji, str.38
  • Rockbridge Superior Akcji, str.46
  • Rockbridge Superior Selektywny, str.55