Wróć do Informacje dla Uczestników

Rachunki nabyć

Numery rachunków bankowych dla poszczególnych funduszy. Wpłaty przyjmowane są wyłącznie w PLN.  

Subfundusz Numer rachunku nabyć
Rockbridge Superior Pieniężny 98 1060 0076 0000 3210 0023 9855
Rockbridge Superior Obligacji 61 1060 0076 0000 3210 0023 9842
Rockbridge Superior Selektywny 56 1060 0076 0000 3210 0023 9738
Rockbridge Superior Akcji 67 1060 0076 0000 3210 0023 9637
Rockbridge Superior Rynku Surowców 84 1060 0076 0000 3210 0024 6606