Wróć do Informacje dla Uczestników

Sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych - Półroczne 2015

NAZWA OPIS POBIERZ
BPH Superior FIO

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.

BPH Superior Pieniężny

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.

BPH Superior Obligacji

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.

BPH Superior Selektywny

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.

BPH Superior Akcji

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.