Wróć do strony głównej

Aktualności

Informacja o przedłużeniu czasu trwania Konkursu „Wszystkie 10-tki z BPH TFI”

31-10-2012

Informacja o przedłużeniu czasu trwania Konkursu „Wszystkie 10-tki z BPH TFI” w BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A z siedzibą w Warszawie, działając jako Organizator Konkursu „Wszystkie 10-tki z BPH TFI” w BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4, na podstawie pkt XI.5 w zw. z pkt III.4 oraz pkt III.5 Regulaminu Konkursu „Wszystkie 10-tki z BPH TFI” w BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 opublikowanego w dniu 1 października 2012 r. (dalej: „Regulamin”), niniejszym informuje, iż w związku z przedłużeniem okresu przyjmowania Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii B funduszu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 do dnia 16 listopada 2012 r., wydłużony został czas trwania Konkursu „Wszystkie 10-tki z BPH TFI” w BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4.

W związku z powyższym, następujące terminy określone w Regulaminie ulegają odpowiedniemu przedłużeniu:
Czas trwania Konkursu został przedłużony do dnia 16 listopada 2012 r.

  • 1. Rozstrzygnięcie Konkursu, o którym mowa w pkt. III.2 Regulaminu zostało przesunięte na dzień 30 listopada 2012 r.
  • 2. Publikacja listy nagrodzonych Uczestników, o której mowa w pkt. III.3 Regulaminu nastąpi najpóźniej do dnia 5 grudnia 2012 r.
  • 3. Nagrody dla Uczestników Konkursu zostaną przesłane przez Organizatora najpóźniej do dnia 31 grudnia 2012 r.
Wróć do listy