Wróć do strony głównej

Aktualności

Komentarz - co kształtuje ceny żywności na światowych rynkach?

19-04-2012

Karol Godyń – Zarządzający Funduszami BPH TFI – omawia czynniki, które kształtują ceny żywności na światowych rynkach: popyt, podaż oraz poziom zapasów. W przypadku rynku żywności popyt zależy wprost od wielkości populacji. Dodatkowo źródłem zapotrzebowania na produkty rolne jest popyt na paliwa pochodzenia roślinnego jako substytut drożejącej ropy naftowej. Podaż produktów pochodzenia roślinnego jest zdeterminowana głównie czynnikami pogodowymi i wielkością areału zasiewów. Karol Godyń zauważa, że w ostatnim czasie zasiano mniejszą powierzchnię niż rynek tego oczekiwał. Przy wyjątkowo niskim poziomie zapasów, który jest trzecim czynnikiem wpływającym na poziom cen żywności, fakt ten zaskoczył analityków. W przypadku rynku surowcowego wszelkie zakłócenia podaży od razu znajdują odzwierciedlenie w cenach produktów (19.04.2012).

Wróć do listy