Wróć do strony głównej

Aktualności

Komentarz - czy koniunktura giełdowa może ulec poprawie?

20-01-2012

Grzegorz Łętocha – Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami BPH TFI – uważa, że pomimo braku nadmiernego optymizmu na rynku koniunktura giełdowa może ulec poprawie. Wśród czynników wskazujących na taki obrót sytuacji wymienia: ostrożne prognozy na 2012 rok mówiące o wzroście indeksów akcji o około 5%, duże zasoby gotówki znajdujące się w funduszach inwestujących w akcje oraz stosunkowo stabilną sytuację w strefie euro. Według Grzegorza Łętochy w ciągu najbliższych miesięcy może poprawić się koniunktura zarówno na rynku akcji, jak i surowcowym. Umocnieniu może również ulec kurs euro i złotówki. Wciąż jednak problemem jest wysokie zadłużenie krajów europejskich i kwestia spowolnienia gospodarczego, co niezmiennie będzie negatywnie oddziaływać na rynki w dłuższym terminie inwestycyjnym (20.01.2012).

Wróć do listy