Wróć do strony głównej

Aktualności

Nowa tabela opłat manipulacyjnych

01-04-2008

Od dnia 1 kwietnia 2008 roku przy nabywaniu otwartych funduszy inwestycyjnych BPH TFI obowiązuje nowa, korzystna dla naszych Klientów zasada kumulacji wpłat, dzięki której obniża się opłaty manipulacyjne w danym Funduszu. 

Opłata manipulacyjna maleje wraz ze wzrostem sumy dokonywanej wpłaty oraz łącznej wartości Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika na wszystkich rejestrach w Funduszach, zgodnie nową Tabelą Opłat. 

Wróć do listy