Wróć do strony głównej

Aktualności

Obsługa Certyfikatów Inwestycyjnych FIZ

07-12-2007

Informacje dotyczące bieżącej Obsługi Certyfikatów Inwestycyjnych FIZ.  

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 listopada 2007 został zakończony proces prawnej integracji Banku Pekao S.A. z wydzieloną częścią Banku BPH Z dniem prawnej integracji na Bank Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 53/57 skrytka pocztowa 1008, 00-950 Warszawa, NIP: 526-00-06-841 Wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000014843 Kapitał zakładowy i wpłacony: 167.103.098 złotych według stanu na dzień 22 marca 2007 r. przechodzą prawa i obowiązki oraz należności i zobowiązania z części umów zawartych z Biurem Maklerskim Banku BPH S.A.

W wyniku wydzielenia działalności brokerskiej Banku BPH S.A. obsługa Certyfikatów Inwestycyjnych (BPH FIZ Pro Lokata, BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1, BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2, BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3, BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4, BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5, BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6, BPH FIZ Dochodowych Surowców, BPH FIZ Sektora Nieruchomości) pozostających w rejestrze Sponsora Emisji jest obecnie prowadzona przez Dom Maklerski Pekao. 

Więcej informacji znajduje się na portalu internetowym Domu Maklerskiego Pekao 
www.dm.pekao24.pl

Wróć do listy