Wróć do strony głównej

Aktualności

Zmiana struktury organizacyjnej w Departamencie Zarządzania Aktywami BPH TFI

03-12-2014

Piotr Karnkowski

Komentarz Piotra Karnkowskiego: Spotkałem się z wieloma wartościowymi kandydatami na stanowisko szefa DZA, jednak po długotrwałym procesie stwierdziłem, że w naszych strukturach pracują równie utalentowane osoby. Konsekwencją tej decyzji była zmiana organizacji Departamentu i powierzenie odpowiedzialności za poszczególne klasy aktywów naszym kluczowym pracownikom.

W ramach struktury DZA wydzielone zostały trzy Biura:

 • Aktywów Akcyjnych, którego Dyrektorem został Jarosław Lis,
 • Aktywów Dłużnych z pełniącym obowiązki Dyrektora Pawłem Gołębiewskim,
 • Portfeli Strategicznych, którego pracami kierował będzie Dyrektor Biura Marcin Winnicki.


Jak wyjaśnia Piotr KarnkowskiZarządzający dobrze znają moje oczekiwania wobec efektów ich pracy. Patrzymy nie tylko na benchmark, ale i na pozycję naszych funduszy wobec konkurencji i naszym celem jest uplasowanie naszych funduszy w drugim kwartylu w długim horyzoncie czasowym. Efekty pracy zarządzających są już widoczne, co tym bardziej przekonało mnie o awansach dla tych osób.

Życiorysy Dyrektorów Biur:

Jarosław Lis - Dyrektor Biura Aktywów Akcyjnych

Jarosław Lis - Dyrektor Biura Aktywów Akcyjnych - Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie - kierunek Zarządzanie i Marketing, specjalizacja: zarządzanie finansami i instrumenty finansowe. W kwietniu 2002 zaczął pracę w PKO BP SA na stanowisku analityka finansowego, gdzie powierzono mu analizy finansowe przedsiębiorstw, ocenę projektów inwestycyjnych oraz ryzyka portfeli kredytowych. Od listopada 2002 r. do listopada 2006 r. zatrudniony w SEB TFI SA - początkowo jako analityk inwestycyjny, odpowiedzialny za analizy i rekomendacje spółek oraz instrumentów dłużnych. W połowie 2004 roku przejął zarządzanie funduszami oraz portfelami inwestycyjnymi dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Od listopada 2006 do marca 2012 był zatrudniony w Union Investment TFI SA jako Portfolio Manager odpowiedzialny za zarządzanie portfelami klientów w ramach usługi asset management oraz funduszami inwestycyjnymi. Od kwietnia 2012 roku zatrudniony w BPH TFI S.A.

 

Paweł Gołębiewski - Dyrektor Biura Aktywów Dłużnych

Paweł Gołębiewski - Dyrektor Biura Aktywów Dłużnych - Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Od czerwca 2007 do maja 2010 pracował na stanowisku dealera stopy procentowej w Banku BPH, gdzie odpowiadał za zarządzanie środkami własnymi banku oraz portfelem obligacji skarbowych i instrumentów pochodnych. Od maja 2010 do maja 2012 zatrudniony w Millennium TFI na stanowisku zarządzającego aktywami dłużnymi funduszy mieszanych oraz funduszem Papierów Dłużnych i Depozytowy. W roku 2009 uzyskał certyfikat Financial Risk Manager. Posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) przyznawany przez CFA Institute.

 

Marcin Winnicki - Dyrektor Biura Portfeli Strategicznych

Marcin Winnicki - Dyrektor Biura Portfeli Strategicznych - Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek Finanse i Bankowość. Posiada także absolutorium na kierunku Zarządzanie i Marketing tej samej uczelni. Od początku swojej pracy zawodowej związany z rynkiem kapitałowym. Od października 1997 roku do listopada 1998 roku pracował w Domu Maklerskim ProCapital S.A. (obecnie DB Securities S.A.) na stanowisku analityka w dziale nowych emisji akcji. W marcu 1999 roku rozpoczął pracę w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. w Departamencie Zarządzania Aktywami na stanowisku tradera, który to Departament z dniem 1 kwietnia 2001 roku został włączony do Pioneer Pekao Investment Management S.A. Od sierpnia 2001 roku do końca grudnia 2006 roku zajmował się zarządzaniem portfelami klientów indywidualnych oraz funduszami inwestycyjnymi. Od 1 stycznia 2007 roku zatrudniony w BPH TFI S.A. Posiada licencje: maklera papierów wartościowych (nr 1728), doradcy inwestycyjnego (nr 195) oraz tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) nadawany przez CFA Institute. W 2008 roku uczestnik Global Investors Workshop organizowanych przez INSEAD oraz CFA Institute.

 

Lista funduszy BPH TFI wraz z przypisanymi Zarządzającymi:

BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy z wydzielonymi Subfunduszami:

 • BPH Skarbowy - Paweł Gołębiewski, Jacek Mielcarek
 • BPH Pieniężny - Paweł Gołębiewski, Jacek Mielcarek
 • BPH Obligacji 1 - Paweł Gołębiewski
 • BPH Obligacji 2 - Paweł Gołębiewski
 • BPH Obligacji Korporacyjnych - Paweł Gołębiewski – zarządzający Subfunduszem
  / Jarosław Lis, Karol Godyń, Monika Milko, Marcin Winnicki - zarządzający częścią Portfela Subfunduszu złożoną z obligacji korporacyjnych
 • BPH Stabilnego Wzrostu - Jarosław Lis, Karol Godyń, Monika Milko, Marcin Winnicki (Zarządzający Portfelem Akcji Subfunduszu) / Paweł Gołębiewski (Zarządzający Portfelem Dłużnym Subfunduszu)
 • BPH Selektywny - Jarosław Lis, Karol Godyń, Monika Milko, Marcin Winnicki
 • BPH Zrównoważony - Jarosław Lis, Karol Godyń, Monika Milko, Marcin Winnicki (Zarządzający Portfelem Akcji Subfunduszu) / Paweł Gołębiewski (Zarządzający Portfelem Dłużnym Subfunduszu)
 • BPH Akcji - Jarosław Lis, Karol Godyń, Monika Milko, Marcin Winnicki
 • BPH Akcji Dynamicznych Spółek - Jarosław Lis, Karol Godyń, Monika Milko, Marcin Winnicki
 • BPH Akcji Globalny - Jacek Mielcarek
 • BPH Akcji Europy Wschodzącej - Jarosław Lis, Karol Godyń, Monika Milko, Marcin Winnicki
 • BPH Globalny Żywności i Surowców - Karol Godyń

Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte:

 • BPH SFIO Total Profit - Jarosław Lis, Karol Godyń, Monika Milko, Marcin Winnicki, Paweł Gołębiewski

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte:

 • BPH FIZ Multi Inwestycja - Jarosław Lis, Karol Godyń, Monika Milko, Marcin Winnicki, Paweł Gołębiewski
 • BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 - Jacek Mielcarek
 • BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 - Jacek Mielcarek
 • BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 - Jacek Mielcarek
 • BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 - Jacek Mielcarek
 • BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 - Jacek Mielcarek
 • BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 - Jacek Mielcarek
 • BPH FIZ Dochodowych Surowców - Jacek Mielcarek
 • BPH FIZ Korzystnego Kursu - Jacek Mielcarek
 • BPH FIZ Sektora Nieruchomości - Wojciech Chwiejczak , Paweł Gołębiewski (zarządza częścią płynną aktywów funduszu)
 • BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2 - Wojciech Chwiejczak , Paweł Gołębiewski (zarządza częścią płynną aktywów funduszu)

 

 

Wróć do listy