Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Kluczowych Informacji dla Inwestorów

15-09-2014

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 15 września 2014 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanych Kluczowych Informacji dla Inwestorów dla BPH Subfunduszu Pieniężnego wydzielonego w ramach BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego.
Aktualizacja Kluczowych Informacji dla Inwestorów związana jest ze sprostowaniem poziomu referencyjnego służącego do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu (benchmarku).

Zobacz Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Wróć do listy