Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Kluczowych Informacji dla Inwestorów

19-02-2015

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 19 lutego 2015 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanych Kluczowych Informacji dla Inwestorów dla BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej oraz dla wszystkich subfunduszy wydzielonych w ramach BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego.

Aktualizacja Kluczowych Informacji dla Inwestorów związana jest z dokonanym przeglądem rocznym.

Zobacz Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Wróć do listy