Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Kluczowych Informacji dla Inwestorów

01-04-2016

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 1 kwietnia 2016 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanych Kluczowych Informacji dla Inwestorów dla BPH Subfunduszu Obligacji 1 wydzielonego w ramach BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego.

Aktualizacja Kluczowych Informacji dla Inwestorów związana jest z wejściem w życie w dniu 1 kwietnia 2016 r. zmiany statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego w zakresie kryteriów doboru lokat do portfela inwestycyjnego BPH Subfunduszu Obligacji 1.

Zobacz Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Wróć do listy