Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja odrębnej Tabeli Opłat

07-11-2016

Aktualizacja odrębnej Tabeli Opłat BPH FIO Parasolowego oraz BPH FIO Strategii Akcyjnej dla Uczestników składających zlecenia za pośrednictwem Alior Bank S.A. – Biuro Maklerskie przejęte przez Alior Bank z Banku BPH S.A.

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 7 listopada 2016 r. Zarząd Towarzystwa podjął uchwałę w sprawie aktualizacji Tabeli Opłat z tytułu zbywania jednostek uczestnictwa w Subfunduszach wchodzących w skład BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego oraz jednostek uczestnictwa BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej za pośrednictwem Alior Bank S.A. – Biuro Maklerskie przejęte przez Alior Bank z Banku BPH S.A.

Aktualizacja Tabeli Opłat polega na zmianie nazwy dystrybutora z „Biuro Maklerskie Banku BPH S.A.” na „Alior Bank S.A. – Biuro Maklerskie przejęte przez Alior Bank z Banku BPH S.A.”

Tabele Opłat dla Uczestników składających zlecenia za pośrednictwem Alior Bank S.A. – Biuro Maklerskie przejęte przez Alior Bank z Banku BPH S.A. obowiązuje od dnia 7 listopada 2016 r.

Zobacz Tabelę Opłat

Wróć do listy