Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja prospektów informacyjnych

02-01-2007

W związku z rezygnacją p. Jacka Stycznia z funkcji Członka Rady Nadzorczej BPH TFI S.A., powołania na Prokurenta p. Artura Czerwońskiego oraz zatrudnieniem na stanowisku Zarządzającego p. Marcina Winnickiego, informujemy, że w dniu 2 stycznia 2007 r. nastąpiła aktualizacja danych zawartych we wszystkich prospektach informacyjnych otwartych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BPH TFI S.A.

 

W dniu 2 stycznia 2007 r. opublikowano również zaktualizowany skrót prospektu informacyjnego funduszu BPH FIO Akcji.

Wróć do listy