Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu BPH FIO Parasolowego

17-12-2008

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA informuje, iż w dniu 17 grudnia 2008 r. dokonano aktualizacji danych zawartych w prospekcie informacyjnym BPH FIO Parasolowego. Zmiany treści prospektu obejmują: wskazanie zarządzających BPH Subfunduszem Globalnym Żywności i Surowców utworzonym w dniu 16 grudnia 2008 r. oraz dane podmiotów pośredniczących w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa.

Pobierz prospekt

 

Wróć do listy