Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu BPH FIO Parasolowego

02-01-2009

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, iż w dniu 2 stycznia 2009 r. dokonano aktualizacji danych zawartych w prospekcie informacyjnym BPH FIO Parasolowego oraz jego skrócie. Zmiany treści prospektu obejmują: wskazanie nowego benchmarku dla BPH Subfunduszu Nieruchomości Europy Wschodzącej (obowiązującego od dnia 1 stycznia 2009 r.), aktualizację numerów infolinii, danych dotyczących Agenta Transferowego oraz aktualizację miejsc, w których uzyskać można informacje dotyczące podmiotów pośredniczących w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa.

Pobierz prospekt

Wróć do listy