Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu BPH FIO Parasolowego

12-01-2009

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, iż w dniu 12 stycznia 2009 r. dokonano aktualizacji danych zawartych w prospekcie informacyjnym BPH FIO Parasolowego. Zmiana treści prospektu obejmuje wyłącznie aktualizację Statutu Funduszu, będącego załącznikiem do prospektu, w związku z dokonanym w dniu 12 stycznia 2009 r.ogłoszeniem o zmianie treści Statutu.

Pobierz prospekt

Wróć do listy