Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu BPH SFIO Płynnościowego

24-04-2009

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, iż w dniu 24 kwietnia 2009 r. dokonano aktualizacji danych zawartych w prospekcie informacyjnym BPH SFIO Płynnościowego. Zmiana treści prospektu obejmuje zamieszczenie tekstu jednolitego Statutu obowiązującego od dnia 24 kwietnia 2009 r. oraz aktualizację zasad konwersji jednostek uczestnictwa Funduszu na jednostki uczestnictwa innych funduszy zarządzanych przez Towarzystwo.

Pobierz prospekt

Wróć do listy