Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu i Skrótu Prospektu BPH FIO Parasolowego

19-02-2010

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA informuje, że w dniu 19 lutego 2010 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego oraz Skrótu Prospektu Informacyjnego BPH FIO Parasolowego.
 


Aktualizacja spowodowana jest wejściem w życie znowelizowanej Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 116 poz. 1205 z późn. zm.).

Zobacz Prospekt i Skrót Prospektu
 

Wróć do listy