Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu i Skrótu Prospektu BPH FIO Parasolowego

02-08-2010

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA informuje, że w dniu 2 sierpnia 2010 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego prospektu informacyjnego oraz skrótu prospektu informacyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego. Aktualizacja danych związana jest m.in. z powołaniem, z dniem 2 sierpnia 2010 r., P. Piotra Nowaka na Zarządzającego BPH Subfunduszem Obligacji Europy Wschodzącej.


Zobacz Prospekt i Skrót Prospektu

Wróć do listy