Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu i Skrótu Prospektu BPH FIO Parasolowy

01-09-2011

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 1 września 2011 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego oraz Skrótu Prospektu Informacyjnego BPH FIO Parasolowy („Fundusz”), związana z wejściem w życie zmian polityki inwestycyjnej BPH Subfunduszu Ochrony Kapitału 1, zmiany nazwy wskazanego Subfunduszu na BPH Subfundusz Selektywny, zmianą zarządzającego wskazanego Subfunduszu oraz z aktualizacją danych o podmiotach obsługujących Fundusz.

 

Zobacz Prospekt i Skrót Prospektu

Wróć do listy