Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu i Skrótu Prospektu BPH SFIO Total Profit

01-01-2011

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA informuje, że w dniu 1 stycznia 2011 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego oraz Skrótu Prospektu Informacyjnego BPH SFIO Total Profit.

Aktualizacja związana jest ze zmianą składu Rady Nadzorczej BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz uaktualnieniem danych o podmiotach, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz jednostek uczestnictwa.

 

Zobacz Prospekt i Skrót Prospektu

Wróć do listy