Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego BPH FIO Parasolowego

01-06-2017

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 1 czerwca 2017 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego („Fundusz”).

Zobacz Prospekt Informacyjny BPH FIO Parasolowy

Aktualizacja związana jest z następującymi zmianami:

  • aktualizacją warunków obniżenia lub zaniechania pobierania opłat manipulacyjnych
Wróć do listy