Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego BPH FIO Parasolowego

01-10-2013

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 1 października 2013 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowy („Fundusz”).
Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Funduszu związana jest ze zmianą statutu Funduszu w zakresie zmiany nazwy BPH Subfunduszu Strategii Obligacyjnej na BPH Subfundusz Obligacji Korporacyjnych.


Zobacz Prospekt Informacyjny

Wróć do listy