Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego BPH FIO Parasolowego

16-07-2014

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 16 lipca 2014 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego („Fundusz”). Aktualizacja związana jest z:

1) wejściem w życie zmiany statutu Funduszu ogłoszonej dnia 16 lipca 2014 r., polegającej na:

  • zmianie nazwy z BPH Subfundusz Aktywnego Zarządzania na BPH Subfundusz Zrównoważony,
  • umożliwieniu BPH Subfunduszowi Pieniężnemu używania skróconej nazwy - BPH Pieniężny,
  • podwyższeniu z 3% do 4% maksymalnej wysokości opłaty manipulacyjnej pobieranej z tytułu zbywania przez Fundusz jednostek uczestnictwa typu A BPH Subfunduszu Akcji,

2) rozpoczęciem działalności przez BPH Subfundusz Pieniężny,

3) aktualizacją informacji o podmiotach obsługujących Fundusz.


Zobacz Prospekt Informacyjny

Wróć do listy