Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego

05-03-2015

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 5 marca 2015 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego („Fundusz”). Aktualizacja związana jest:

1) z aktualizacją nazwy innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo, nieobjętego Prospektem Informacyjnym,

2) ze zmianą nazwiska osoby zarządzającej następującymi subfunduszami:

  • BPH Subfunduszem Akcji Dynamicznych Spółek,
  • BPH Subfunduszem Akcji,
  • BPH Subfunduszem Zrównoważonym (Zarządzający Portfelem Akcji Subfunduszu),
  • BPH Subfunduszem Stabilnego Wzrostu (Zarządzający Portfelem Akcji Subfunduszu),
  • BPH Subfunduszem Akcji Europy Wschodzącej,
  • BPH Subfunduszem Selektywnym,
  • BPH Subfunduszem obligacji Korporacyjnych (Zarządzający częścią portfela złożoną z obligacji korporacyjnych)

Zobacz Prospekt Informacyjny

Wróć do listy