Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej

01-08-2016

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 1 sierpnia 2016 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej (dalej Fundusz). Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Funduszu związana jest:

  1. ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej Towarzystwa;
  2. z aktualizacją informacji o podmiotach pośredniczących w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz jednostek uczestnictwa.

Zobacz Prospekt Informacyjny

Wróć do listy