Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej

05-03-2015

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 5 marca 2015 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej („Fundusz”). Aktualizacja związana jest ze zmianą nazwiska osoby zarządzającej Funduszem.

Zobacz Prospekt Informacyjny

Wróć do listy