Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego BPH SFIO Total Profit

26-04-2013

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 26 kwietnia 2013 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego BPH SFIO Total Profit („Fundusz”).

Aktualizacja związana jest m.in.:
a) z zastąpieniem Skrótu Prospektu Informacyjnego Funduszu dokumentem o nazwie „Kluczowe informacje dla inwestorów”,
b) aktualizacją danych o wysokości kapitału własnego Towarzystwa,
c) ze zmianą opisu ryzyka inwestycyjnego Funduszu,
d) aktualizacją informacji dotyczących podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Funduszu,
e) aktualizacją informacji dotyczących podmiotów, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz jednostek uczestnictwa.

Zobacz Prospekt Informacyjny
 

Wróć do listy