Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego BPH SFIO Total Profit

17-12-2013

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 17 grudnia 2013 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego BPH Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Total Profit („Fundusz”). Aktualizacja związana jest z wejściem w życie zmiany statutu Funduszu ogłoszonej dnia 17 grudnia 2013 r., polegającej na aktualizacji informacji dotyczących Depozytariusza oraz aktualizacji informacji dotyczących podmiotów, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz jednostek uczestnictwa.

Zobacz Prospekt Informacyjny

Wróć do listy