Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego BPH SFIO Total Profit

14-08-2014

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 14 sierpnia 2014 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego BPH Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Total Profit („Fundusz”). Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Funduszu polega na doprecyzowaniu opisu polityki inwestycyjnej Funduszu oraz profilu inwestora Funduszu w związku ze zmianą sposobu i metodologii wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka.

Zobacz Prospekt Informacyjny
 

Wróć do listy