Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego BPH Superior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

01-04-2017

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 1 kwietnia 2017 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego BPH Superior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Zobacz Prospekt Informacyjny

 

1. Na stronie tytułowej w przedostatnim wierszu po dacie 1 lutego 2017 r. dodaje się datę „1 kwietnia 2017 r.”

2. Na stronie tytułowej w ostatnim wierszu było:

„Data sporządzania ostatniego tekstu jednolitego: 1 lutego 2017 r.”

jest:

„Data sporządzania ostatniego tekstu jednolitego: 1 kwietnia 2017 r.”

3. W Rozdziale II. Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych w ust. 8. Imiona i nazwiska było:

„a) członków zarządu Towarzystwa, ze wskazaniem pełnionych funkcji w zarządzie

Piotr Karnkowski Prezes Zarządu

Marcin Bednarek Wiceprezes Zarządu

Aleksander Mokrzycki Wiceprezes Zarządu

Marcin Berger Wiceprezes Zarządu

b) członków rady nadzorczej Towarzystwa, ze wskazaniem przewodniczącego

Marzena Beata Bielecka Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Eric Anliker Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Jajuga Członek Rady Nadzorczej

Brendan Gilligan Członek Rady Nadzorczej

Paul WatkinsonCzłonek Rady Nadzorczej

Grzegorz Jurczyk Członek Rady Nadzorczej”

jest:

„a) członków zarządu Towarzystwa, ze wskazaniem pełnionych funkcji w zarządzie

Piotr Karnkowski Prezes Zarządu

Marcin Bednarek Wiceprezes Zarządu

Aleksander Mokrzycki Wiceprezes Zarządu

Marcin Berger Wiceprezes Zarządu

b) członków rady nadzorczej Towarzystwa, ze wskazaniem przewodniczącego

Marzena Beata Bielecka Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Eric Anliker Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Jajuga Członek Rady Nadzorczej

Brendan Gilligan Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Jurczyk Członek Rady Nadzorczej”

Wróć do listy